מזמור לדוד יי רעי לא אחסר: בנאות דשא ירביצני על מי מנחות ינהלני: נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו: גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך המה ינחמוני: תערך לפני שלחן נגד צוררי, דשנת בשמן ראשי כוסי רויה: אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית יי לארך ימים:

Salmo 23 em hebraico e transliterado Hebraico מזמור לדוד יי רעי לא אחסר: בנאות דשא ירביצני על מי מנחות ינהלני: נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו: גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך המה ינחמוני: תערך לפני שלחן נגד צוררי, דשנת בשמן ראשי כוסי רויה: אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית יי לארך ימים: transliterado Mizmor ledavid, Adona' roi lo erçar. Binot deshê iarbitseni, al mê menurrot ienahalni. Nafshi ieshovev ianreni bemaaguelê tsedec lemaan shmô, gam qui elêr begue tsalmavet lo irá rá, qui atá imadi, shivtêrra umishiantêrra hemá ienarramuni. Taarôr lefanai shulran negued tsorirai, dishanta vashemen roshi coci revaiá. ar tov varreced irdefuni col imê raiai, veshavti bevêt Adona' leorerr iamim.

0 comentários: