שמע ישראל (Dt 6,4-5) שמע ישראל אדוני Elohenu אדוני Echad שמע ישראל אדוני Elohenu אדוני Echad שמע ישראל, ה 'אלוהים הוא אדון אחד לכן ואהבת את ה 'אלוהיך בכל לבבך בכל נפשך עם כל הכוח שלך

0 comentários: