ארבעה חיילים שמתפללים לשלום ישראל

שלא יהיה שלום אמיתי בישראל ושגשוג בתוך הארמונות שלך (תהלים 122). שגם הוא נשפך רוח חכמה ואומץ לבם של ראש ממשלת ישראל, על הנשיא שלה על כל מנהיגי הממשלה ברמה הפדרלית והמקומית, וכי כל מעשיהם מכוונים על ידי רוח הקודש של אלוהים. התחזקות ההגירה הסוכנות הישראלית ומוסדות אחרים הפועלים בהחזרה וההתישבות של יהודים במדינת ישראל (שחרור כספי, משאבים חומריים ואנושיים לכל הפרויקטים האלה

0 comentários: