על ראש שמחתי , מצגת יפה של הכותל לפני הרבה שנים

0 comentários: