איך לעשות שמן המשחה קדוש. כמו שמות 30: 22-33 איך לעשות שמן המשחה קדוש. כמו שמות 30: 22-33 מרכיבים: המהות של מור 50 מ"ל; מהות 50 מיליליטר של אזדרכת (קינמון מתוק); מהות 50 מיליליטר של Calamus; מהות 50 מיליליטר של Cascia (Acacia); שמן זית 50 מ"ל; 1 ליטר ...

Como fazer o óleo da santa unção. Conforme Êxodo 30:22-33 Como fazer o óleo da santa unção. Conforme Êxodo 30:22-33 Ingredientes: 50ml de essência de Mirra; 50ml de essência de Cinamomo(canela aromática); 50ml de essência de Cálamo; 50ml de essência de Cássia(Acácia); 50ml de Azeite de oliveira; 1 Litro ...איך לעשות שמן המשחה קדוש. כמו שמות 30: 22-33 איך לעשות שמן המשחה קדוש. כמו שמות 30: 22-33 מרכיבים: המהות של מור 50 מ"ל; מהות 50 מיליליטר של אזדרכת (קינמון מתוק); מהות 50 מיליליטר של Calamus; מהות 50 מיליליטר של Cascia (Acacia); שמן זית 50 מ"ל; 1 ליטר ...

0 comentários: