"הולך אני במשעול ההוה מחפש קרן אור ארים ראשי אשא עיניי אל ההרים"

"Eu estou indo para apresentar a pista em busca de um raio de luz levantar a cabeça Eu levanto meus olhos para os montes"Elevo os olhos para os montes: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do SENHOR, que fez o céu e a terra." Salmos 121:1-2אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי? יבוא עזרי מאת ה ', עושה שמים וארץ "תהילים 121: 1-2.

0 comentários: